De Boschpoort krijgt eigen zwerfboekenstation voor kinderen

Sociaal Werk Oldambt opent woensdag 16 september om 14.00 uur in De Boschpoort in Winschoten een zwerfboekenstation voor kinderen. In de wachtkamer staat een boekenkast waar kinderen dan boeken uit mee kunnen nemen. Deze mogen ze doorgeven aan andere kinderen, zelf behouden als ze het leuk vinden en anders weer terugbrengen.

Initiatiefnemer van dit leesproject bij De Boschpoort is Canan (Buurtmaatschappelijk werker & School als Wijk-ondersteuner). Zij heeft het idee overgenomen van ‘Kinderzwerfboek', bedoeld om kinderen te stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen. Achterliggende gedachte is dat lezen heel belangrijk is voor hun ontwikkeling. Zo heb je je hele brein nodig om te lezen: waarneming, taal, redeneren, geheugen, aandacht en vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Verder  prikkelt lezen de verbeelding. 

Nog steeds verlaat 17 procent van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst.

Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om 'leuke' boeken mee naar huis te nemen en te lezen. En daarna het boek weer te laten zwerven, zodat andere kinderen hetzelfde boek ook kunnen lezen.

Prinses Laurentien

De bedenker van Kinderzwerfboek is Leo Dijkgraaf. In 2010 bestond het Nationaal Fonds Kinderhulp 50 jaar. Voor die gelegenheid gaf Leo Dijkgraaf het idee ‘Kinderzwerfboek’ cadeau. Op 26 mei 2010 gaf Prinses Laurentien het startsein en gingen de eerste kinderboeken zwerven door Nederland. Sinds 2014 worden er KinderzwerfboekStations opgericht in het hele land.

Kinderzwerfboek richt zich op alle Nederlandstalige kinderen ot en met 12 jaar. Extra aandacht wordt geschonken aan kinderen die opgroeien in aandachtswijken. Doel is hen aan het lezen te krijgen en zo het taalkundig inzicht te vergroten, waardoor ze een beter toekomstperspectief hebben.