Adrillen afgelast, maar de Duitse Dagen in Winschoten gaan wel door, hoe zit dat precies?

De eerstvolgende Duitse Dagen in Winschoten, met onder meer braderie, rommelmarkt, entertainers en muziek, op zaterdag 3 oktober en op zaterdag 31 oktober (Dag van de Reformatie) gaan wel door, terwijl bijvoorbeeld Adrillen al in een (zeer) vroeg stadium van de agenda is gehaald. Hoe zit dat?

PvdA Oldambt, heeft bij monde van Fred Greven, hier raadsvragen over gesteld. Greven is verbaasd dat de De Duitse Dagen doorgang vinden, omdat Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, er onlangs op aan heeft gedrongen grootschalige evenementen te mijden. 

Greven gaat ervan uit dat het Oldambt op korte termijn tot code oranje-gebied wordt bestempeld.

PvdA Oldambt wil van het college weten waarom het college een vergunning heeft afgegeven voor beide Duitse Dagen en niet voor Adrillen. Ook wil de fractie weten hoe de gemeente is voorbereid op de verwachte drukte en - algemeen - op de tweede coronagolf. 

In goed overleg

Volgens Rob Zweep van Zweep Events, organisator van onder meer de Duitse Dagen, is is in goed overleg met onder andere burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt, de politie, Veiligheidsregio Groningen en Handel & Nijverheid besloten de Duitse Dagen door te laten gaan.

"We kunnen Winschoten compleet afsluiten en alle winkels dicht gooien of we spelen er op in door beide dagen zo goed mogelijk te laten verlopen. De mensen komen op beide dagen toch wel naar Winschoten", verwacht Zweep.

Zweep Events wil bijvoorbeeld het loopgebied door de braderie en de kermis vele malen groter te maken, zodat er de mensen elkaar op gepaste afstand kunnen passeren. Ook worden de RIVM-regels om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan in acht genomen. Zo lopen er meerdere personen rond die hierop toezien en - indien nodig - mensen aanspreken zodat ze zich aan de anderhave meter-regel houden. Ook worden er banners opgehangen, waarop wordt gewezen op de anderhalve meter-regel.

Daarnaast zijn standhouders verplicht desinfectiemiddelen op de kraam te hebben. Verder staan er op diverse plaatsen op de markt eveneens dergelijke desinfectiemiddelen. 

"We kunnen nog wel even doorgaan", zegt Zweep, "maar waar het uiteindelijk op neer komt is dat er rekening wordt gehouden met het feit dat de mensen toch wel komen. In dat geval moet hier juist op worden ingespeeld. Wanneer iedereen zich aan de regels houdt is er niks aan de hand."