Gemeente Pekela presenteert sluitende begroting voor 2021

De gemeente Pekela presenteert een sluitende begroting voor 2021, al gaat dit wederom wel gepaard met een aantal bezuinigingsvoorstellen. De begroting wordt op dinsdag 10 november 2020 besproken in gemeenteraadsvergadering van Pekela.

De bezuinigingen zijn, volgens de gemeente, minder zwaar dan de afgelopen jaren. Opnieuw drukken de kosten in de jeugdzorg en Wmo op het sluitend maken van de begroting.

In 2021 nog een samenwerking in De Kompanjie?
In de begroting staat een belangrijke vraag centraal: Werkt de gemeente Pekela in 2021 nog ambtelijk samen in De Kompanjie, doen zij dit gedeeltelijk samen of helemaal zelfstandig? Op dit moment is dat niet helder. Voor het opstellen van de begroting is er gemakshalve van uit gegaan dat de organisatie niet is ontbonden op 1 januari 2021. De gemeente Pekela beseft zich dat er morgen een andere realiteit kan zijn aangezien de gesprekken met de gemeente Veendam door gaan.

Zelfstandigheid
Burgemeester Jaap Kuin: "Nu duidelijk is dat Pekela op de middellange termijn zelfstandig blijft staat het jaar 2021 in het teken om samen met de gemeenteraad en inwoners een toekomstvisie op te stellen. Dat vraagt voortdurend om keuzes. De financiële polsstok is kort maar uiteraard ligt de ambitie hoog. Gezamenlijk gaan wij ook dit jaar uitvoering geven aan deze begroting en blijven we daarbij trots op Pekela.’’