Handtekeningen voor soepele overgang van peuteropvang naar basisschool in Westerwolde

De gemeente Westerwolde heeft samen met aanbieders van peuteropvang aanbieders en scholen een convenant ‘voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) geschreven en ondertekend.

Daarmee zijn in Westerwolde afspraken vastgelegd voor een soepele overgang van peuteropvang naar de basisschool. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk kinderen zonder achterstand starten in groep 3 van de basisschool.

Gelijke kansen voor alle kinderen
De gemeente Westerwolde vindt het voorkomen van achterstanden in de ontwikkeling van jonge kinderen belangrijk. Daarom is peuteropvang voor alle kinderen in de gemeente voor weinig geld beschikbaar. Door goede samenwerking binnen de VVE wordt de zorg voor alle twee- tot zesjarige kinderen in Westerwolde goed geregeld. ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Waarom deze afspraken?
Het convenant is opgesteld door en voor alle VVE-partners in de gemeente Westerwolde. Zo werkt iedereen met dezelfde afspraken over de overdracht van kinderen en het aanbod dat er voor peuters en kleuters moet zijn. De soepele overgang die daardoor ontstaat, is niet alleen voor kinderen prettig, maar ook voor ouders. Ouders, peuteropvang, onderwijs en de gemeente willen allemaal dat kinderen zich goed ontwikkelen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Met dit convenant is vastgelegd hoe ze dit de komende jaren doen.