Christiaan Dekker diaconaal consulent Groningen – Drenthe

ONSTWEDDE De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft Christaan Dekker uit Onstwedde benoemd tot diaconaal consulent voor de classis Groningen - Drenthe.

De 42-jarige Dekker is per 1 november voor vijf jaar benoemd. De aanstelling is een belangrijk onderdeel van het project Diaconaat in de regio, dat de bestrijding van (generatie)armoede als doel heeft. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk in Actie, plaatselijke kerken en landelijke en classicale fondsen.

35 Oost–Groningse kerken

In zijn nieuwe functie ondersteunt Dekker de diaconieën van 35 Oost–Groningse kerken en zorgt hij voor onderlinge afstemming van hun armoedebeleid. Ook legt hij verbinding met maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties.

Dekker wordt ondersteund door een ervaringsdeskundige, iemand die zichzelf aan de armoede heeft ontworsteld en een speciale opleiding volgde om contacten te leggen met de doelgroep.

Dekker, die de hbo-opleiding Godsdienst - Pastoraal Werk heeft voltooid, komt voltijds in dienst van de classis Groningen - Drenthe. De functie is nieuw in deze regio.