VCP Oldambt: Gemeente Oldambt vierkant achter LHBTI-beleid in Nederland

Minister Arie slob (ChristenUnie) baarde maandag opzien met zijn opmerking in de Tweede Kamer dat reformatorische scholen de vrijheid hebben ouders een verklaring te laten tekenen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Later nuanceerde hij zijn uitspraken en gaf hij aan dat scholen die ouders een anti-homoverklaring laten tekenen te ver gaan. VCP vindt dat de gemeente Oldambt stelling moet nemen.

In een brief aan college en raad laat VCP Oldambt weten dat 'het een groot goed is, als mens te leven in een land waar ras, afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid gewaarborgd wordt door de wet'.

'Wij herdenken elk jaar onze plaatsgenoten die vanwege hun geloof of overtuiging in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen in Nazi-Duitsland. Dat doen wij ook in volle overtuiging. Dit nooit weer. Als raad in de gemeente Oldambt hebben we de Kristallnacht herdacht met één minuut stilte. Een goed moment in gezamenlijkheid. Toch zijn er partijen in dit land die er blijkbaar andere opvattingen over hebben over een inclusieve samenleving. Daar zijn wij van geschrokken", aldus de VCP-fractie.

En verder: "De minister stelde dat religieuze scholen het recht hebben ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. Daarnaast zouden jongeren in een veilige omgeving les moeten kunnen krijgen op zo’n school. Voor ons is dat een paradoxe uitspraak. Ieder kind heeft het recht te zijn wie hij of zij is op welke school dan ook."

"Zoals wij allen weten is minister Slob van de Christen Unie. Deze partij is ook vertegenwoordigd in deze raad van Oldambt. In deze gemeente waar elk jaar de regenboogvlag gehesen wordt om deze verworvenheden te gedenken en te vieren. En daar zijn we best een beetje trots op."

VCP Oldambt zou graag zien dat ChristenUnie-raadslid Gert Jan Bolt afstand neemt van de uitspraken van Slob en zijn afkeuring uitspreekt over diens woorden. Ook willen de communisten dan de gemeenteraad en het college de uitlatingen van slob scherp veroordeeld, en dat men duidelijk maakt dat oldambt vierkant achter het LHBTI-beleid in Nederland staat.