Menzis verhoogt premie vanwege onder meer Covid-19 en uitgestelde zorg

De maandpremie van de basisverzekering van Menzis stijgt in 2021 met 7 euro en bedraagt 130 euro. “De premie gaat inderdaad omhoog”, licht Menzis CFRO Dirk Jan Sloots toe. “Dit is het gevolg van de verder stijgende zorgkosten. Die nemen toe door vergrijzing, meer zorgvraag, hogere lonen en duurdere behandelingen en medicijnen.”

Tegenover extra kosten die worden gemaakt als gevolg van Covid-19 staan ook kosten die nu niet worden gemaakt als gevolg van uitgestelde of minder geleverde reguliere zorg. Sloots: “Die twee lijken nu nog in evenwicht. De uiteindelijke hoogte van de kosten die nu en de komende periode voor COVID-19 moeten worden gemaakt zijn erg onzeker. Wij kiezen ervoor om die onzekerheid en het financiële risico die dat meebrengt, nu slechts deels te verwerken in de premie voor 2021. Áls er extra kosten worden gemaakt vanwege de uitbraak, dan zijn onze reserves ervoor om dat op te vangen.”

Steun aan zorgverleners
“Het allerbelangrijkste voor ons is dat goede zorg voor iedereen beschikbaar blijft”, vervolgt Sloots. “De afgelopen periode is door vele mensen in de zorg een ongelofelijke inspanning verricht om de noodzakelijke zorg te bieden aan patiënten. Daar is veel waardering voor. De uitbraak zet ook financiële druk op de zorgaanbieders, omdat er soms meer kosten werden gemaakt maar soms ook juist inkomsten wegvielen omdat zorg moest worden uitgesteld.”