Protestantse kerken in Westerwolde Noord herdenken overledenen

In veel protestante kerken in Nederland wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stilgestaan bij gemeenteleden die overleden zijn. Ook de Protestantse kerken in Westerwolde Noord doen dit.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit keer op 22 november, wordt ook wel gedachteniszondag of eeuwigheidszondag genoemd. Na deze zondag begint de Adventstijd, de tijd van verwachting tot aan het Kerstfeest.

Samen worden in een kerkdienst de overledenen herdacht. Er worden dan kaarsen aangestoken en de namen van de mensen genoemd. Daarnaast kan iedereen die dat wil een eigen kaarsje aansteken om op deze manier stil te staan bij zijn of haar verlies.

Dit jaar in coronatijd gaat het allemaal wat anders, vandaar het volgende initiatief: Niet alleen kerkelijke gemeenteleden hebben een dierbare aan de dood verloren. Ook inwoners van Westerwolde Noord willen misschien stilstaan bij een verlies en de overledene in zijn herinnering meedragen. 

De protestantse kerken in Westerwolde Noord bieden die gelegenheid op zondag 22 november. Dat kan in de Loosterkerk in Vriescheloo van 11.00 tot 12.00 uur en in de Magnuskerk in Bellingwolde en in de protestantse kerk in Blijham van 14.00 tot 15.00 uur. Mensen uit Wedde kunnen naar een van de bovengenoemde kerken.

Er zijn kaarsen (gratis) beschikbaar. Men hoeft zich niet van tevoren aan te melden. De aanwezigen dienen een mondkapje te dragen en zich te houden aan de anderhalve meterregel.