Zo vierde De Woldstede in Midwolda Sint Maarten

De bewoners van het appartementencomplex De Woldstede in Midwolda hadden voor dit jaar in verband met Corona een aangepaste vorm voor het overhandigen van de versnaperingen aan de kinderen tijdens Sint Maarten bedacht.

Alle bewoners hadden honderd stuks versnaperingen ingeleverd, die door vier bewoonsters in plastic zakjes werden verpakt en buiten op een tafel waren gelegd.

Bij deze tafel zongen de kinderen hun lied en vervolgens werd hun de zak met lekkernijen over de tafel toegeschoven. Concreet betekende dit dat de kinderen voor één liedje zingen maar liefst negentien versnaperingen.