'Ter Apel' behoudt koppositie: aanpak overlast staat ook volgend jaar bovenaan de prioriteitenlijst

De aanpak van de overlast in Ter Apel staat ook volgend jaar bovenaan de prioriteitenlijst voor de politie in de gemeente Westerwolde.

De gemeenteraad stelt die lijst binnenkort vast en laat zo aan de politie weten waar die vooral inzet op zou moeten plegen.

Een eerste bespreking van de lijst door de raadsleden maakte duidelijk dat ‘Ter Apel’ zijn koppositie houdt. De overlast in dat dorp, mede in de vorm van winkeldiefstallen, wordt vooral veroorzaakt door enkele bewoners van het asielcentrum, veiligelanders met name.

Overlast

Allerlei maatregelen zijn al genomen om de overlast in te dammen. Toch is die volgens burgemeester en wethouders nog te groot en moet de koppositie in 2021 gehandhaafd worden.

De raadsleden vinden dat ook. Enkelen stellen wel op dat de de politie-inzet goed verdeeld moet worden en de rest van de gemeente niet vergeten mag worden. ,,Ook daar moet de politiezorg goed zijn’’, aldus Herma Hemmen (CDA).

Politie

Burgemeester Jaap Velema zei dat hij vorig jaar geregeld meldingen kreeg van inwoners uit het noorden van Westerwolde die het gevoel hadden dat de politie daar niet altijd op tijd was of te weinig zichtbaar. In het afgelopen jaar kwamen die meldingen volgens hem minder, mede omdat in Ter Apel extra politiemensen aanwezig zijn.

De strijd tegen inbraken, drank- en drugsgebruik door met name jongeren, (huiselijk) geweld en cybercrime bezetten de andere plekken op de lijst.