Online kerstviering in de Wedderwegkerk

Dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente Oude Pekela online kerstdiensten in een feestelijk versierde Wedderwegkerk. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zonder kerkgangers. Maar iedereen is uitgenodigd om mee te vieren, in de eigen huiskamer. Er is een kerstavonddienst op 24 december en een dienst op kerstmorgen 25 december.

Beide diensten zijn te volgen op het moment zelf of op een later tijdstip via www.livevideosolutions.nl/kerst (beeld en geluid) of via www.kerkomroep.nl (geluid). 

De kerstavonddienst is op 24 december om 19.30 uur, voorganger is dominee Simone van de Vrie, het orgel wordt bespeeld door Adriaan Mollema en er is medewerking van trompettist Hinderikus Westerhof. De bekende kerstliederen worden gezongen door enkele zangers. Het thema is: ‘Tussen donker en licht’.

Uiteraard kan er niet worden gecollecteerd; wel wordt er een inzameling gehouden van Kerk in Actie voor de vluchtelingen op Lesbos. Een gift kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie in Utrecht, onder vermelding van ‘Vluchtelingen Lesbos.

De kerstmorgendienst is op 25 december, aanvang 9.30 uur, met onder meer zang en muziek. Het thema van deze dienst is: ‘Wereldnieuws’.