PvdA Westerwolde is niet tegen geitenhouderijen, maar wil eerst onderzoek RIVM naar mogelijk gezondheidsklachten afwachten

De gemeenteraad van de gemeente Westerwolde heeft woensdagavond 16 december het gewijzigd paraplubestemmingsplan 'Geitenhouderijen 2020' bij meerderheid aangenomen. De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben tegen het gewijzigd voorstel gestemd. Gemeentebelangen, VVD, Lijst Timmermans, CDA en Ecologisch Alternatief (voorheen Partij van de Dieren) hebben vóór gestemd.

Het oorspronkelijk voorstel van het college om tijdelijk een uitbreiding van bestaande en oprichten van nieuwe geitenhouderijen te voorkomen is door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Deze meerderheid wil nu toestaan dat de drie reeds vergunde geitenhouderijen de mogelijkheid tot uitbreiding behouden. 'Ondanks de risico’s voor de volksgezondheid', zo stelt de PvdA.

De fractie van de Partij van de Arbeid geeft aan dat het niet tegen geitenhouderijen is als het onderzoek aangeeft dat de link met verhoogde kans op longontsteking onterecht is en vindt dan ook dat zodra dit duidelijk is het paraplubestemmingsplan dient te worden ingetrokken.

Onderoek wordt naar verwachting in 2021 uitgevoerd

Henk Brouwer (PvdA Westerwolde): "Uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband bestaat. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2021 uitgevoerd."

Uit voorzorg voor mogelijke risico’s voor de gezondheid heeft de gemeenteraad op 10 juli 2020 een voorbereidingsbesluit (geitenstop) genomen met daarbij de opdracht aan het college om een paraplubestemmingsplan ‘Geitenhouderijen’ te ontwikkelen. Dit paraplubestemmingsplan is een aanvulling van de gebruiksregels van alle agrarische bestemmingen in de bestemmingsplannen van de gemeente Westerwolde.