Gemeenten en provincie zijn het eens over plan voor opvang vluchtelingen: geen nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen nodig in Groningen

De bestuurlijke regietafel vluchtelingen Groningen vindt het niet nodig om in Groningen nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten. Dat blijkt uit haar plan voor de opvang van vluchteling in de provincie Groningen.

Alle commissarissen van de Koning kregen in juni van dit de vraag om een plan voor de opvang van vluchtelingen in hun provincie op te stellen. Deze plannen moesten het landelijke tekort aan opvangplekken oplossen, en tegelijk aansluiten op het programma ‘Flexibilisering asielketen’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ruim voldoende opvang in Groningen

Het Groningse plan is onder leiding van commissaris van de Koning René Paas gemaakt door de Groninger gemeenten, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de provincie. Als uitgangspunt namen zij de afspraken die eerder voor de bestaande opvanglocaties voor vluchtelingen in Ter Apel, Delfzijl en Musselkanaal) zijn gemaakt.

Door die afspraken slaagt Groningen er in om (in getallen uitgedrukt) ruim voldoende opvang te realiseren. De bestuurlijke regietafel vluchtelingen Groningen ziet daarom geen aanleiding om nieuwe opvanglocaties te beginnen.

Flexibel gebruik opvanglocaties

De Groningse regietafel heeft op verzoek van het Rijk ook gekeken naar de mogelijkheid de opvanglocaties meer flexibel te gebruiken. Bijvoorbeeld door uit te breiden als er onverwacht meer vluchtelingen naar Nederland komen. Of door juist te krimpen bij een significante daling.

De Groningse regietafel stelt het optimaal functioneren van de centra voorop. Een verhoging van het aantal vluchteling brengt dat in gevaar. Terwijl bij een verlaging van het aantal de voorzieningen in de centra onder druk komen te staan. Een vermindering van plekken moet volgens de regietafel dan ook over alle locaties worden verdeeld. Dan kunnen de azc’s goed blijven functioneren.

Studenten opvangen in azc

Het Rijk wilde ook weten of de drie opvanglocaties eventueel onderdak zouden kunnen bieden aan andere doelgroepen als studenten of arbeidsmigranten, als er langere tijd minder vluchtelingen komen. Dat lijkt in Groningen een brug te ver. De onzekerheden voor gemeenten en huurders zijn hiervoor nog te groot, stelt de regietafel.

Bovendien ligt het niet voor de hand om in het opvangcentrum in Ter Apel studenten op te vangen. Daar zijn de reistijden voor mogelijke studenten in Ter Apel naar locaties van mbo-opleidingen, hogescholen en de RuG te fors.