Leerlingen obs De Tweemaster maken kerstkaarten voor bewoners Old Wolde

Leerlingen van obs De Tweemaster uit Winschoten hebben kerstkaarten gemaakt voor de bewoners van verpleegcentrum Old Wolde, om zo de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

In de klassen, maar ook thuis hebben de kinderen flink hun best gedaan om de kaarten te maken. Op school stond een zelfgemaakte brievenbus waarin alle kaarten werden verzameld.

Afgelopen week moesten helaas de scholen sluiten, maar desondanks zijn alle gemaakte kaarten op hun plek terecht gekomen.