Zeven sollicitanten voor burgemeesterschap Pekela

Er hebben zeven personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Pekela. In juni 2020 heeft de raad van Pekela aangegeven zelfstandig te willen blijven. Vervolgens is gestart met de kroonbenoemingsprocedure.

Het profiel voor de nieuwe burgemeester is vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering op 24 november 2020 en sollicitanten hadden drie weken de gelegenheid om te solliciteren.

Selectieprocedure

Nu start de selectieprocedure. De commissaris van de Koning maakt een selectie op basis van de binnengekomen brieven en CV's, vraagt inlichtingen op en voert gesprekken met kandidaten. Op basis daarvan bepaalt hij welke kandidaten naar zijn oordeel benoembaar zijn. De commissaris gaat vervolgens in gesprek met de vertrouwenscommissie uit de raad van Pekela over de lijst met kandidaten. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met een selectie van kandidaten en komt met een verslag van bevindingen aan de raad. In dat verslag is de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de te benoemen kandidaat opgenomen.

Waarnemer

Het ambt van burgemeester wordt sinds november 2015 waargenomen door Jaap Kuin en hij zal dat blijven doen tot een burgemeester door de Kroon is benoemd. Die benoeming is medio 2021 voorzien.