Welzijnscoach Aaltje van der Laan: 'Ik hoop met mijn werk bij te dragen om samen het leven een stukje mooier te maken'

‘Welzijn op Recept’ kun je dit bij de apotheek halen? Nee, welzijn is goed in je vel zitten. Je kunnen ontspannen, dingen kunnen doen die je graag wilt doen. Voor de meeste mensen is dit geen probleem, maar sommigen lukt het even niet. Dan kun je terecht bij Aaltje van der Laan, welzijnscoach van Welzijn op Recept.

Dit traject maakt deel uit van Sociaal Werk Oldambt. Aaltje werkt al sinds 2007 bij SWO en sinds begin 2020 als Welzijnscoach en doet dat met heel veel kundigheid en enthousiasme. Ze gunt een ieder een stukje geluk.

“Mijn collega Marga Hamming, is in april 2017 als welzijnscoach begonnen met Welzijn op Recept, ik mocht het stokje in januari 2020 van haarovernemen. Ik heb twee dagdelen zitting bij Arts en Zorg in Winschoten en een dagdeel bij Arts en Zorg in Bad Nieuweschans. Alle huisartsen in de gemeente Oldambt zijn inmiddels ook op de hoogte van het traject Welzijn op Recept en kunnen patiënten aanmelden.”

Als een patiënt bij de huisarts komt kan dat vele medische redenen hebben. In sommige gevallen ontdekt de arts dat lichamelijke klachten te maken kan hebben met psychosociale problemen. Dit kunnen schulden zijn, rouwverwerking, eenzaamheid, minder zelfvertrouwen, het kan van alles zijn. Dit kan het moment zijn dat de huisarts een doorverwijzing geeft naar ‘Welzijn op Recept’.

Binnen veertien dagen contact

Aaltje: “Wanneer iemand is aangemeld, zorg ik er voor dat ik binnen veertien dagen contact heb. Het eerste contact is telefonisch. In deze coronatijd kan het soms telefonisch blijven, maar met in achtneming van alle coronavoorschriften kan het mogelijk zijn om ook bij iemand thuis of in de Boschpoort af te spreken.  In het begin wordt tijd en aandacht besteed aan het verhelderen van de hulpvraag, samen met de client kijken naar de mogelijkheden. Je zou kunnen denken aan: het inzetten van je creativiteit, gebruik maken van een maatjesproject, deelnemen aan activiteiten, sport, een cursus volgen of vrijwilligerswerk gaan doen. In sommige gevallen wordt er contact gezocht met professionele ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, werkof financiën.”

Zoals net al werd aangegeven, wordt altijd goed gekeken naar de hulpvraag. En geen mens is gelijk. De één zegt: ‘Daar heb ik wat aan’ en de ander zegt: ‘Ik hoop dat je mijn problemen oplost’. “Dat ik alle problemen oplos kan niet de bedoeling zijn, maar dat we samen gaan kijken wat er zoal mogelijk is, dat is de kracht van Welzijn op Recept. Eenzaamheid, of weinig sociale contacten komen vaak aan de orde."

“Je kunt heel veel mensen in je eigen omgeving hebben en je toch eenzaam voelen. Maar met één of twee goede vrienden, waar je op kunt bouwen en wat voor veel mensen misschien weinig lijkt, kan voor jou genoeg zijn.”

Er zijn mensen die zichzelf ‘als lastig’ voelen

Er zijn mensen die zichzelf ‘als lastig’ voelen, vinden het bijvoorbeeld moeilijk om hulp te vragen. Ze staan vaak voor anderen klaar, maar vergeten zichzelf. We proberen dan in te zetten op het versterken van je eigen kracht en kijken of er in je directe omgeving hulp geboden kan worden. Welzijn op Recept zet onder anderen het Spinnenweb van Positieve Gezondheid in, hierbij bespreken we de 6 facettenvan het welbevinden. (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van het leven, meedoen en dagelijks functioneren) Zo krijg je zelf het inzicht hoe het op dit moment met je algehele welbevinden staat. “Wil je iets veranderen? Je sociale netwerk vergroten, misschien een hobby die je vroeger deed weer oppakken?”

Aaltje geeft aan: “Achter mij, staat een team vanfijne, kundige collega’s (te denken aan ouderenwerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk, gezinscoaches, buurtwerkers, red.), die zeker ook ingezet kunnen worden of aan wie ik cliënten door verwijs." 

Nog een paar voorbeelden uit de praktijk: “Een jonge vrouw die het moeilijk vond om naar buiten te gaan, en die na een aantal gesprekken,  zich aanmeld voor de cursus Grip en Glans (gegeven door SWO, red.) en zo een volgende stap in haar leven zet, ze gaat nu weer meer naar buiten, haar sociale contacten breiden zich uit”.

“Een jonge man, die jaren intensief mantelzorger is geweest voor zijn moeder en zijn eigen leven op wil gaan pakken, en daar ondersteuning bij kan gebruiken en inmiddels zelfstandig woont en zijn eigen leven invult”, “Een meneer van 85 jaar die altijd nog een wens had om piano te leren spelen, en dit misschien wel gaat doen, hoe mooi is dat. Mooie praktijk voorbeelden van het prachtige werk waar ik een bijdrage aan mag leveren”, vertelt Aaltje. "Zoals je kunt lezen zitten mijn cliënten in de leeftijdscategorieën van laten we zeggen: 18 tot en met 100 jaar."

"Jammer genoeg heeft Ikea de slogan al ingepikt, maar het klopt helemaal: 'Aandacht maakt alles mooier'. Ik hoop met mijn werk bij te dragen om samen met jou, je leven nog een stukje mooier te maken.”

Aanmelden en meer informatie

Mocht je na het lezen van dit artikel de behoefte hebben aan een gesprek met Welzijn op Recept, dan kun je via je huisarts aangemeld worden. Wil je meer informatie omtrent Welzijn op Recept ,kun je contact opnemen met Sociaal Werk Oldambt, via 0597-421833 of rechtstreeks met Aaltje van der Laan, via a.vanderlaan@sociaalwerkoldambt.nl of 06-27836925.