Voor wie tijdens de lockdown niet stil wil zitten is er grong.nl, met tal van activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen

Het huidige Coronaregime voor jongeren van 18 jaar en ouder (de regels voor volwassenen) is dusdanig strikt dat buitenshuis (nagenoeg) geen fysieke activiteiten op verantwoorde wijze kunnen worden georganiseerd. Grong.nl biedt de oplossing.

Op deze website zien jongeren aan welke activiteiten zij online, via een livestream gratis kunnen deelnemen. De livestreams worden opgenomen in een studio die is opgezet in door het Noorderpoort (tijdelijk) ter beschikking gestelde schoolruimte.

In samenwerking met het Huis van de Sport is en wordt via de sport- en cultuurcoaches in de wijken, maar ook via andere kanalen geïnventariseerd welke activiteiten op de website kunnen worden aangeboden. Er wordt hierbij primair verbinding gezocht met lokale ondernemers/initiatiefnemers.

Het is de bedoeling de website steeds meer te vullen met activiteiten en toe te werken naar een breed aanbod van activiteiten op gebied van sport en bewegen, spel, hobby, kunst en cultuur. Voorbeelden zijn een (online) kickbox-clinic, FIFA toernooi doen op de PlayStation, yogaklasje of kookworkshops.

Voor meer informatie, zie www.grong.nl.