Statenfractie D66 heeft zorgen over bereikbaarheid van coronavaccinaties in Groningen

De Provinciale Statenfractie van D66 in Groningen maakt zich zorgen over de mate waarin inwoners van Groningen op korte termijn toegang hebben tot de coronavaccins die beschikbaar komen. Dit met name omdat er in de beginfase slechts één ‘priklocatie’ aangewezen is in de gehele provincie, wat volgens de fractie zorgelijk is in het licht van de bereikbaarheid voor alle inwoners.

Hierover heeft D66 schriftelijke vragen aan het College gesteld.  

In de provincie Groningen is het vanaf halverwege januari vooralsnog alleen mogelijk om in MartiniPlaza een vaccinatie te halen. Volgens Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden kan dit tot problemen gaan leiden: ‘’Zeker voor ouderen en kwetsbaren is het risicovol om naar deze locatie af te reizen, maar ook voor inwoners van buiten de stad Groningen kan de afstand een belemmering vormen. Dit terwijl het gezien de huidige zorgwekkende situatie belangrijk is om snel stappen te zetten met de vaccinatie.’’ D66 wil daarom van het College weten in hoeverre er plannen zijn voor andere centrale vaccinatiepunten in de provincie en of er de mogelijkheid is om extra treinen en bussen in te zetten richting deze locaties.  

Informatievoorziening

Daarnaast hecht D66 waarde aan een heldere en duidelijke informatievoorziening over de vaccinatie. Huisartsen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, maar in bepaalde delen van de provincie is hieraan juist een tekort. Benjamins-van Oudheusden: ‘’Het is belangrijk dat alle Groningers kunnen rekenen op goede en betrouwbare informatie, ook wanneer dit mogelijk niet altijd via de huisarts kan. Zeker laaggeletterden verdienen daarbij extra aandacht.’’

Daarom heeft de fractie tot slot gevraagd naar de mogelijke gevolgen van het huisartsentekort voor de voortgang van het vaccinatieprogramma in de provincie.