Coronacijfers RIVM en LCPS later in verband met..... computerstoring

Normaliter komen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rond half vier met een corona-update, maar vanwege - weer - een computerstoring volgen deze cijfers later deze dag.

Sinds oktober vertonen de computersystemen van de GGD's kuren, waardoor dagcijfers incompleet zijn. Of dit nu ook het geval is, of dat de computers van  het RIVM de problemen veroorzaken is niet bekend.

In voorgaande gevallen waren de cijfers die bekend werden gemaakt niet compleet.

Verwacht mag worden dat het aantal geregistreerde positieve coronatesten en stuk lager zal zijn, doordat tijdens de jaarwisseling minder Nederlanders de teststraten hebben opgezocht.