Ecologische verbindingszone Westerwolde-Eems in ontwikkeling

Tussen de natuurgebieden Westerwolde en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Hierdoor ontstaat er straks een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden en kunnen beschermde diersoorten zich van oost naar west verplaatsen. De werkzaamheden hiervoor zijn volop in uitvoering.

Een belangrijke schakel in de nieuwe ecologische verbindingszone is de geul in het bos bij de Lethe. Om dit te realiseren is een bestaande sloot de afgelopen maanden verbreed en wordt deze oostwaarts verder doorgetrokken. De nieuwe geul dient straks als ecologische schakel tussen het B.L. Tijdenskanaal in Nederland en de Brualer Schloot in Duitsland. Langs de geul zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voor de nieuwe ligging van de geul was het noodzakelijk om enkele bomen te kappen. Ook is er onderzocht of er niet gesprongen explosieven in de grond aanwezig waren. Dat was niet het geval. De werkzaamheden konden daardoor veilig en volgens planning worden uitgevoerd.

Komende periode

De werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone zijn in de Lethe nu ongeveer op de helft. De grootste klus voor januari/februari 2021 is het plaatsen van damwanden en aanbrengen van natuurvriendelijke oevers langs het B.L. Tijdenskanaal. Ook moeten er nog enkele duikers worden geplaatst en wordt de tweede poel in de Lethe gerealiseerd. Naar verwachting zullen in maart de puntjes op de i worden gezet en zijn de werkzaamheden aan Nederlandse zijde klaar. De aansluiting op de Eems in Duitsland staat voor medio 2021 gepland.

Internationale samenwerking

Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen. Door samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners zal kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvinden en daarmee als voorbeeld dienen voor, en toepasbaar zijn in andere Europese grensregio's.