NSWZ: Water staat zwemscholen aan de lippen

Na eerdere stappen richting de Tweede Kamer en het ministerie van VWS richt te hebben gezet, richt Shiva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) zich opnieuw tot politiek Den Haag en de verantwoordelijk ministers. De toegezegde extra steun is met name gebruikt voor het exploitatietekort van zwembaden, stelt zij. De zwemscholen vallen buiten de boot.

Na vele bakken met geld geïnvesteerd te hebben in het opstarten na de eerste sluiting en het opvangen van het gemis na de tweede sluiting hebben de zwemscholen, volgens de NSWZ, alle zeilen bijgezet om de rekeningen in het vierde kwartaal te kunnen betalen. Dit is veelal bewerkstelligd door verhoging van het lesgeld of de verkoop van lespakketten verkoop. Gevolg is dat de meeste zwemscholen binnen de norm - 30 procent omzetverlies ten opzichte van 2019 - vallen, waardoor ze geen gebroep kunnen doen op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

De Winter: "Daarnaast wachten veel ouders in deze onzekere coronatijd met zwemles voor hun kind(eren). Veel zwemscholen moeten hun huur echter gewoon doorbetalen zonder dat zij gebruik van het zwembad mogen maken. Dit geldt veelal voor huurders van commerciële partijen als Optisport, Sportfondsen en Laco. Niet voor de enkele gemeentelijke baden, daar is de huurverplichtingen gepauzeerd."

"Een derde en nog belangrijker aspect is angst. Net als bij andere takken van ondernemen is het idee alles te verliezen door of in combinatie met de Covid-19-maatregelen erg groot." Waar zwemscholen tegenaan lopen is dat ouders hun kinderen van zwemles afhalen. Als het gros van de ouders dit zou doen, zou dit de doodsteek zijn voor de zwemscholen die al op het randje balanceren. 

Brandbrief

De NSWZ stuurt een brandbrief naar de Tweede Kamer, waarin ze het belang van zwemonderwijs onder de aandacht brengen. De stichting wil dat de zwemlessen weer gaan beginnen als ook de lessen op de basisscholen van start gaan. De Winter: "Zwemles is één van de belangrijkste pijlers in de opvoeding van een kind."

Daarnaast wil NSWZ erkenning voor de financiële crisis waar ruim 40 procent van de Nederlandse commerciële zwemscholen en -verenigingen in terecht is gekomen. "Bij het wegvallen van meer dan 40 procent van deze partijen zullen de problemen de komende jaren niet te overzien zijn. Wachtlijsten van meer dan een jaar, een veel hoger verdrinkingscijfer en afbraak van gespecialiseerd zwemonderwijs waar Nederland om bekend staat."

Hoe dan ook open

Mocht er geen oplossing komen zal er serieus overwogen worden hoe dan ook open te gaan op het moment dat de basisscholen weer van start gaan, om zo de achterstanden bij de kinderen weg te werken en ze snel weer op niveau te krijgen, stelt NSWZ.