Nieuwe voorziening voor jeugddetentie aan de Hoogeweg in Groningen: KVJJ Noord

Sinds 1 januari kunnen jongeren van 12 tot 23 jaar in de ‘Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord’ (KVJJ) aan de Hoogeweg in Groningen geplaatst worden.

De KVJJ is een laagbeveiligde voorziening die in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie gerund wordt door Elker Jeugdhulp & onderwijs.

De start van de KVJJ in het Noorden is onderdeel van een landelijke wijziging in het stelsel rond de vrijheidsbeneming van jongeren. De bedoeling is dat in vervolg meer maatwerk geleverd wordt zodat jongeren een positieve doorstart kunnen maken en de terugval in crimineel gedrag kleiner wordt.

Hoog- en laagbeveiligd

Het nieuwe stelsel bestaat voor een deel uit hoogbeveiligde Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) die worden doorontwikkeld tot Forensische Centra Jeugd, en voor een deel uit laagbeveiligde kleinschalige voorzieningen zoals de KVJJ Noord.

De KVJJ Noord is de derde kleinschalige voorziening in Nederland, na KVJJ Amsterdam en KVJJ Zuid. In de loop van 2021 openen ook in Rotterdam en Den Haag KVJJ’s.

Dicht bij huis

In een KVJJ worden jongeren in voorlopige hechtenis geplaatst, of jongeren die het laatste deel van een PIJ-maatregel of jeugddetentie moeten uitzitten. In Groningen is plek voor maximaal acht jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar uit de regio, zodat ze maximaal op anderhalf uur afstand van huis zijn. Zo blijven ze zo dicht mogelijk bij hun eigen leefomgeving. Professionals werken samen met de jongere en zijn familie of netwerk aan wat nodig is om de kans op terugval in crimineel gedrag te verkleinen.

Eigen regie

In de KVJJ wordt geprobeerd positieve elementen uit het leven van de jongeren te behouden en nieuwe positieve dingen, zoals zorg, ondersteuning of dagbesteding, op te starten. Robert Vonk, gebiedsmanager Raad voor de Kinderbescherming is trots op de nieuwe KVJJ. ,,Het mooie aan de KVJJ is dat we straks jongeren uit het Noorden op maat een goede doorstart kunnen bieden. Het is goed dat jongeren actief hun eigen plan maken en regie kunnen houden over hun leven”.