Jurrie Nieboer opvolger Bard Boon als wethouder gemeente Oldambt

Jurrie Nieboer volgt partijgenoot Bard Boon (Partij voor het Noorden) op als wethouder van de gemeente Oldambt. Maandag 1 februari moet de gemeenteraad haar goedkeuring geven aan de voordracht van Nieboer als wethouder. Huidig raadslid Kirsten Bos wordt de nieuwe fractievoorzitter van PvhN; Janet de Wal neemt de vrijgekomen raadszetel in.

Boon, die Onderwijs, jeugd, cultuur en duurzaamheid in zijn portefeulle heeft, had al eerder te kennen gegeven te willen stoppen.

Na de verkiezingen in maart 2018 bestond het Oldambtster college uit burgemeester Pieter Smit (D66) en de wethouders Laura Broekhuizen (PvdA), Kees Swagerman (SP) en Bard Boon (PvhN). Twee maanden na deze verkiezingen werd Erich Wünker (VVD) aangesteld als wethouder.

Na het overlijden van Pieter Smit werd Cora-Yfke Sikkema burgemeester van de gemeente Oldambt. Kees Swagerman stapte op na onenigheid over de begroting en Laura Broekhuizen werd directeur-bestuurder bij Woonstichting Groninger Huis. Broekhuizen werd opgevolgd door Gert Engelkens.

Jurrie Nieboer, die elf jaar in de gemeenteraad zat, zegt zijn baan als communicatieadviseur bij werkleerbedrijf Afeer op.

Nieboer is ontzettend trots op de voordracht door zijn fractie. “Oldambt kent bestuurlijk veel uitdagingen, opgaves en kansen. Ik heb er onwijs veel zin inNa 11 jaar raadswerk is dit een voor mij logische en mooie stap."