Sinterklaas- en kerstactie Oldambt Aktief succesvol

Het actietram van Oldambt Aktief kijkt met tevredenheid terug op de jaarlijkse Sinterklaas- en kerstactie voor minderbedeelden in de gemeente Oldambt. Er werden dit keer bijna 5000 Sinterklaascadeaus weggegeven, en 220 gezinnen kregen een pakket met kerst.

"Ondanks de corona is het weer gelukt en daar zijn wij natuurlijk de donateurs ongelofelijk dankbaar voor, want zonder donateurs kunnen wij ook niks doen. Gelukkig hadden wij voor de kerstactie ook een aantal financiële donateurs waarvan wij ook van afhankelijk zijn. Die laatste zijn enorm belangrijk want de middenstand doet veel maar kan ook niet alles", aldus de bestuursleden Nel Postmus, Trieneke Olgers en Gerda Haan.

Wie de Sinterklaas- en kerstactie van Oldambt Aktief wil ondersteunen met een financiële bijdrage, kan het geld overmaken op bankrekening NL80 SNSB 0926 4046 87, ten name van Oldambt Aktief Actieteam, onder vermelding van Sint- en kerstactie.