Dorpsbelangen Vlagtwedde op zoek naar nieuwe bestuursleden

Dorpsbelangen Vlagtwedde bestaat momenteel uit vijf bestuursleden. Nieuwe aanwas is welkom. Naast het organiseren van diverse activiteiten vertegenwoordigt Dorpsbelangen Vlagtwedde de belangen van het dorp. Ook worden contacten met andere verenigingen en stichtingen in Vlagtwedde onderhouden om er onder meer voor te zorgen dat er veel voorzieningen in het dorp blijven.

Gezocht wordt naar personen die bereid zijn om zich in te zetten voor de belangen van het dorp, die zijn of haar talent wil inzetten en die een netwerk heeft of bereid is te investeren in een netwerk in Vlagtwedde. Communicatieve vaardigheden of organisatorische kwaliteiten en motiverend vermogen zijn belangrijke competenties.

Men moet rekening houden met een tijdsinvestering van gemiddeld acht uur per maand. Dit betreft onder andere het voorbereiden van de maandelijkse vergadering, het bezoeken van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten, reageren op stukken, afstemming met medebestuursleden en het mede organiseren van activiteiten.

Contact

Belangstellenden kunnen contact opnemen met voorzitter Coba Lubben via voorzitter@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of via 06-48019389. Na aanmelding kan in een gesprek dan bekeken worden in hoeverre en op welke manier er qua taakverdeling inhoud kan worden gegeven aan de functie.