Ondanks corona toch toename van aantal bedrijven in 2020 (Hoe zit dat? En welke sectoren hebben het zwaar?)

Het aantal bedrijven in Nederland is vorig jaar met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Dat betekent dat afgelopen jaar een toename van 4 procent heeft laten zien, één procentpunt lager dan het jaar ervoor, toen de groei van het aantal bedrijven nog 5 procent bedroeg. Dit blijkt uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek.

Uit dit overzicht blijkt ook dat de bedrijvendynamiek in 2020 heel anders was dan in 2019. In 2019 waren er 9 procent meer starters en 2 procent meer stoppers dan in 2018. In 2020 waren er 3 procent meer starters (in totaal 236.589) en maar liefst 21 procent meer stoppers (159.041) dan in 2019. Vooral het hoge aantal stoppers verklaart dat er in 2020 een lagere groei van het aantal bedrijven was dan in het jaar ervoor.

Enkele zaken die opvallen zijn dat het percentage vrouwelijke ondernemers met 1 procent toeneemt tot 37 procent. Het hoogste percentage vrouwen (85 procent) is werkzaam in de sector Persoonlijke dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan haarverzorging, schoonheidsverzorging en uitvaartverzorging), het laagste percentage vrouwen is werkzaam in de bouw (5 procent). De toename van vrouwelijke ondernemers zien we relatief meer in ICT en media, Industrie en Land- en tuinbouw. 

Aantal faillietverklaringen neemt met 15 procent af in 2020
In het coronajaar 2020 nam het aantal faillietverklaringen af met 15 procent. Waren het er in 2019 nog 3084, in 2020 zien we 2630 faillissementen. Vooral in ICT en media was sprake van minder faillietverklaringen, van 143 naar 87 (-39 procent). Juist meer faillietverklaringen waren er in de sectoren Cultuur, sport en recreatie (van 45 naar 65) en Persoonlijke dienstverlening (van 41 naar 50) .

Starters en Stoppers per sector
Het jaaroverzicht bedrijvendynamiek maakt een onderscheid per sector op het gebied van starten en stoppen. Groei van het aantal starters zien we vooral in de Detailhandel, waar 39 procent meer starters waren te zien dan in 2019. Van afname van het aantal starters is vooral sprake in de sectoren Cultuur, sport en recreatie (-15 procent) en Horeca (-18 procent). Het aantal stoppers neemt vooral toe bij ICT en media (41 procent) en de Zakelijke diensten (39 procent).