Online open dagen voortgezet onderwijs Dollard College / Ubbo Emmius

Om de leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers een goed beeld te geven van het voortgezet onderwijs van het Dollard College en Ubbo Emmius Winschoten worden er ieder jaar open dagen georganiseerd. Vanwege de geldende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om de school fysiek te bezoeken. Daarvoor in de plaats worden er online open dagen gehouden, van 25 januari tot en met 1 februari.

Tijdens de online open dag wordt een afwisselend programma aangeboden met in het plenaire gedeelte algemene informatie over de school en het onderwijsaanbod. Bezoekers kunnen daarna in verschillende digitale klaslokalen specifieke informatie krijgen over diverse onderwerpen zoals leerlingbegeleiding- en coaching, praktijklessen of de diverse onderwijsniveaus. Daarnaast is er natuurlijk volop gelegenheid om vragen te stellen. Zo kunnen groep 8 leerlingen goed de sfeer proeven van de scholen van het Dollard College en Ubbo Emmius in Winschoten.

Winschoten
Het Dollard College en Ubbo Emmius in Winschoten werken met elkaar samen. Op locatie Bovenburen wordt de onderbouw vmbo (bb, kb, tl) en zesjarige havo aangeboden. Op locatie Hommesplein in Winschoten kunnen groep 8-ers terecht voor havo, vwo en vwo tto (tweetalig onderwijs).

Bellingwolde, Pekela, Winschoten Praktijkonderwijs en Woldendorp
Op vestiging Bellingwolde kunnen leerlingen per vak op hun eigen niveau werken volgens het Zweeds onderwijsmodel Kunskapsskolan. Er is een brede onderbouw (vmbo-(bb)basis tot en met vwo) met een mavo en zesjarige havo bovenbouw. Voor praktijkonderwijs en het schakeltraject PrO-vmbo kunnen de aankomende brugklassers terecht op vestiging Bovenburen Praktijkonderwijs in Winschoten. Vestiging Pekela is een kleinschalige (sport)actieve school voor vmbo, mavo, (zesjarige) havo, havo (onderbouw) en vwo (onderbouw). Vestiging Woldendorp is een daltonschool voor vmbo, mavo, (zesjarige) havo, havo (onderbouw) en vwo (onderbouw).

Meer informatie en/of aanmelden

Voor meer informatie en/of voor het aanmelden voor de online open dag(en), zie: www.samensterkeronderwijs.nl of www.dollardcollege.nl.