De griep lijkt verdwenen, maar dit is slechts schijn (de kans op een griepepidemie de komende jaren is zelfs groot)

Het aantal meldingen van griep op het platform Griepalert.nl is historisch laag. Normaliter lopen de meldingen op tot ruim dertigduizend per maand; nu zijn het er slechts drieduizend. Vraag is: Waar is de griep gebleven? Verdwenen? "Nee", zegt Remmelt van Tol van Griepalert.nl. "De griep komt terug. Sterker nog; er bestaat een kans dat er in de aankomende jaren een flinke griepepidemie ontstaat."

"Het uitbannen van virussen, zoals het influenzavirus dat griep veroorzaakt, is zeer onwaarschijnlijk. Virussen zijn altijd onder ons, sterker nog, er zijn waarschijnlijk meer soorten virussen dan sterren in het heelal). We kennen maar 30.000 van de virussen en daarvan maken slechts een relatief klein aantal, namelijk zo’n 150, ons ziek." 

"Sommige virussen, zoals het influenzavirus (griepvirus), veranderen regelmatig van samenstelling om te proberen ons immuunsysteem te misleiden. Elke griepvariant is net een beetje anders dan de voorgaande waardoor ons immuunsysteem het minder goed herkent. Daarom is het jaarlijkse griepvaccin een cocktail van drie á vier van de meest recente en veelvoorkomende varianten en wordt deze cocktail constant geactualiseerd."

Immuniteit is gestoeld op de herinnering aan het virus

Volgens Van Tol is onze immuniteit gestoeld op de herinnering aan het virus. "Hoe langer het geleden is dat je in aanraking bent geweest met een influenzavirus, hoe kleiner de kans dat je immuunsysteem het meest recente influenzavirus herkent, en hoe groter de kans dat je griep ontwikkelt na besmetting. Omdat we al ruim een jaar nauwe contacten vermijden, en daarmee ook de blootstelling en verspreiding van onder andere influenzavirus voorkomen, wordt de ‘afstand’ tussen het laatste influenzavirus waar we contact mee hadden en het meest recente influenzavirus groter. Hoe groter de afstand des temeer kans op het ontwikkelen van griep."

Van Tol acht de  kans dat er in de aankomende jaren een flinke griepepidemie ontstaat groot. "Overigens gebeurt dit sowieso eens in de zoveel tijd wanneer er een griepvariant door Nederland waart die sterk verschilt van de voorgaande varianten. De opgebouwde immuniteit is dan niet effectief tegen de veranderingen (mutaties, red.)) van griepvirussen in nieuwe varianten. Dit zagen we onder andere terug in het griepseizoenen van 2014/2015 en 2017/2018 die veel heftiger waren dan de seizoenen ervoor.

Griep lijkt voorlopig niet aan te wakkeren
Volgens het voorspellingsmodel lijkt de griep voorlopig niet aan te wakkeren. Ook op lange termijn signaleert het model geen griepepidemie dit voorjaar. Virussen concurreren onderling en het coronavirus lijkt hierin de overhand te hebben. Tevens is de inbreng van het influenzavirus minimaal door de beperkte reisbewegingen in en uit Nederland.