Betekenisvol werken op bso en in kinderopvangroepen Scheemda (‘De kinderen geven aan wat ze willen en wij gaan daarin mee’)

Op bso De Struisvogels en kinderdagopvanggroepen De Stokstaartjes en De Springbuidelmuisjes in Kindcentrum De Zwerm in Scheemda – alle drie onder de paraplu van Kinderopvang KiWi – zijn de behoeften van kinderen leidend voor pedagogisch medewerkers. Op de buitenschoolse opvang wordt gewerkt volgens de methode Betekenisvol werken, op de kinderdagdagopvang volgens de visie van Emmi Pikler.

Linda Schuur en Lisanne Nullmeyer verzorgen op bso De Struisvogels de naschoolse opvang voor kinderen van obs Futura en cbs Annewieke, die zich beide in Kindcentrum De Zwerm in Scheemda bevinden. 

Twee jaar geleden volgden Linda en haar collega’s de cursus Betekenisvol werken. De andere manier waarop sindsdien binnen de bso wordt gewerkt bevalt heel goed. ,,Eerder bedachten wij de activiteiten voor de kinderen, nu doen we dat samen. We kijken naar wat elk kind graag wil, naar hoe het zich voelt en hoe betrokken het is bij een spel, activiteit of thema. En daar sluiten we bij aan. We vinden het erg belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn en het naar zijn zin heeft bij ons.”

Linda: ,,Kindparticipatie noemen we dat. In plaats van een vast plan te volgen kijken we waar de kinderen behoefte aan hebben en wat er speelt in de groep.”

Emmi Pikler

Op Kinderdagopvanggroepen De Stokstaartjes (2 tot 4 jaar) en De Springbuidelmuisjes (0 tot 2 jaar) wordt gewerkt volgens de pedagogiek van Emmi Pikkler. Deze Oostenrijkse kinderarts, geboren in 1902, hield er voor haar tijd zeer progressieve ideeën op na over de ontwikkeling van kinderen. Ze geloofde dat zij zich het beste ontwikkelen wanneer ze de kans krijgen dit zelfstandig en in hun eigen tempo te doen.

De Stokstaartjes gaan net aan tafel voor een glaasje thee en wat fruit. Pedagogisch medewerkster Janet Schiphuis zit op een lage stoel, op gelijke hoogte met de kinderen. Peuters worden hier zoveel mogelijk gestimuleerd zelfstandig dingen te doen. Zelf aan- en uitkleden bijvoorbeeld en vanaf negen maanden zelf water of thee uit een glazen bekertje drinken. Janet: ,,We dagen ze uit en laten ze heel veel zelf ontdekken. En natuurlijk zijn we erbij als iets spannend voor ze is.”

Janet en haar collega’s houden voor elk kind een dagboekje bij en via een app kunnen ouders precies volgen wat hun kind allemaal beleeft. Het spreekt ouders aan dat hier gekeken wordt naar wat elk kind nodig heeft, zegt Janet. ,,En dat we kijken hoe we het beste kunnen aansluiten bij het kleuteronderwijs. Alles draait hier om het belang van het kind.”

Zachte muziek, zacht licht en zachte, natuurlijke materialen

Bij De Springbuidelmuisjes speelt een rustig muziekje. Net als bij De Stokstaartjes heerst hier zachtheid: zachte muziek, zacht licht en zachte, natuurlijke materialen. Kinderen en volwassenen lopen op sokken of blote voeten. Jeannet Buiter werkt al 24 jaar voor Kinderopvang KiWi. De methode van Emmi Pikler geeft niet alleen de kinderen veel rust, maar ook haarzelf. ,,Alles wat we doen komt vanuit de kinderen. Zij geven aan wat ze graag willen doen en wij gaan daarin mee. Tijdens de verdiepende cursus die we dit jaar hebben gevolgd werd het op een mooie manier uitgelegd: stel dat je een restaurant binnenkomt, aan een tafel wordt gezet en ongevraagd een servet om je nek gebonden krijgt. Dat is niet leuk. Overleggen en benoemen wat je doet is heel belangrijk. Zodat het kind weet wat het te wachten staat en alles op een natuurlijker manier gaat.”

Meer kindjes welkom

Kinderen van nul tot vier jaar kunnen bij De Springbuidelmuisjes en De Stokstaartjes terecht van 06.30 tot 18.30 uur. In beide groepen is nog plek voor een aantal kindjes. Op www.kinderopvangkiwi.nl staat alle informatie.