Nederlandse Ggz trekt aan de bel: Mentale gezondheid in gevaar door corona (meer zelfverminking en suïcidaliteit onder jongeren)

De Geestelijke gezondheidszorg in Nederland trekt aan de bel. De coronacrisis en de lockdown zouden grote impact hebben op de geestelijke gezondheid van de bevolking, met name onder jongeren. Dat meldt de NOS.

De branchevereniging voor geestelijke gezondheidszorg roept op tot een gezamenlijke aanpak met onder anderen huisartsen, het wijkteam, woningbouwcorporaties en politie. Dat is volgens de ggz essentieel om de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke gezondheid op te vangen.

Met name bij  jongeren komen de afgelopen periode meer stress- en depressieklachten voor. Volgens de ggz zijn er steeds meer aanwijzingen dat kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van sociale interacties. Door een lockdown hebben zij niet de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun ontwikkeling.

Meer problematiek

Dat leidt tot meer problematiek. Zeker doordat er ook geen perspectief wordt geboden. In sommige instellingen komen meer zelfverminking en suïcidaliteit voor. Ook is er meer gebeld naar de Kindertelefoon en meer gechat met hulporganisatie Fier. Nu de scholen dicht zijn en de jeugd dus meer geïsoleerd thuiszit, nemen ook de zorgen over huiselijk geweld en misbruik toe.

Behalve om kinderen en jongeren voelen ook daklozen, verslaafden en ouderen zich eenzaam. Ouderen hebben onder meer last van slapeloosheid en angst.

Doordat het aantal mensen met psychische klachten toeneemt, wordt de ggz ook steeds meer overbelast. De ggz verwacht dat als er nu niets verandert, de druk op ggz-professionals alleen maar gaat toenemen.