Museum Westerwolde niet ontevreden over aantal bezoekers in 2020 (museum was slechts 35 weken open)

Museum Westerwolde (MOW) in Bellingwolde is niet ontevreden over aantal bezoekers in 2020. Het museum, dat vanwege de coronamaatregelen slechts 35 weken open was, trok 3126 bezoekers. En dat is bijna de helft van het voorgaande jaar.

Gebruikelijk komt meer dan 35 procent van de bezoekers voor speciale evenementen. Zo trekt een gemiddelde expositieopening op één middag meer dan 200 bezoekers en trok de laatste winterse open dag ’t Joar oet einde 2019 meer dan 300 mensen. Ook het jaarlijks terugkerende 'Westerwolde rijgt' en de lezingenreeks de Historische Avonden gelden als publiekstrekkers. Het museum had verwacht met het wegvallen van deze evenementen tezamen met de drie gesloten periodes veel verder terug te vallen.
 
Goede zomer

Dat de schade desondanks beperkt blijft, heeft met name te maken met de zomerperiode, toen veel binnenlandse toeristen Westerwolde wisten te vinden. Vooral de expositie 'Vitamine K', die het museum speciaal als reactie op de corona-epidemie ontwikkelde, mocht op goede belangstelling én reacties rekenen. Ook 'Denkend aan Groningen' en 'Veldwerk' mogen niet blijven.

Hoogtepunten

Opvallend vond het museum verder de sterk toegenomen kunstverkoop. Tientallen werken van vaak noordelijke kunstenaars vonden via het museum een weg naar particuliere huiskamers. Andere hoogtepunten waren de live-kunstsessies, waaronder Hans Dingjan die een tijdelijke reuzentekening maakte in de ontvangst van het museum en de samenwerking met de Groninger Archieven voor de Maand van Groninger Geschiedenis.  Als toetje van dit jaar kwam het succes van de actie #bovenjebank. Via gratis af te halen posters deelt het museum kunstwerken en cultuurhistorische objecten, die een relatie hebben met de eigen regio, uit de eigen collectie. Voor de eerste poster koos het museum het schilderij 'de Westerwoldse Aa', van de hand van Jan Altink (1885 – 1971), een van de oprichters van kunstkring De Ploeg.  

Gulle gever

Het MOW kreeg onder meer een aanzienlijke donatie van een schenker die – ook voor het museum zelf – anoniem wil blijven. De donatie is uiteraard zeer welkom, daar het museum door de herhaaldelijke sluitingen vanwege de coronaperikelen minder inkomsten dan gebruikelijk heeft en dus de financiële steun goed kan gebruiken. Het bedrag zal ten goede komen aan de collectie. 

Wie ook een bijdrage wil storten kan dit doen op IBAN NL58 RABO 0306 6571 39, ten name van Stichting MOW onder vermelding van ‘donatie’ én (indien gewenst) de contactgegevens (adres en e-mailadres). Het MOW heeft een ANBI status. Giften kan men van de belasting aftrekken. Voor meer informatie, zie: https://www.hetmow.nl/doneren.