De Snuffelshop in Heiligerlee en Veendam dreigt om te vallen (kringloopwinkel komt niet in aanmerking voor de NOW-regeling)

De Snuffelshop in Heiligerlee en Veendam dreigt om te vallen. De non-profit kringloopwinkel (opgericht door Stichting Eerste Hulp) is een belangrijke steunpilaar voor veel inwoners uit de omgeving en mensen die er dagelijks vrijwilligerswerk verrichten.

"Al ruim acht jaar zetten Jannie Orsel en haar dochter Diana zich in om minima een steuntje in de rug te geven. De Snuffelshop is niet alleen een non-profit kringloopwinkel, maar biedt veel meer dan dat”, zegt Joke Bakker, voorzitter Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Zij steunt de crowdfunding actie die is opgestart om de Snuffelshop overeind te houden. Ze komen niet in aanmerking voor de NOW-regeling omdat ze geen officiële winkel zijn.

"Dagelijks komen mensen langs de winkel, snuffelen naar eerlijke, goedkope producten. Naast de verkoop is de sfeer in de winkel ongekend. Jannie geeft met haar ervaringsdeskundigheid en warme contact met mensen, hen het gevoel dat ze ertoe doen. Dikwijls voelen inwoners de veiligheid om hun zorgen of levensverhaal kwijt te kunnen. Daarmee worden problemen als eenzaamheid, sociale isolatie en gemis aan waardevolle dagactiviteiten opgevangen”, aldus Bakker.

Minima

Maar liefst 22 vrijwilligers houden de winkel draaiende. Zij zijn, volgens Bakker, toegewijd en van grote waarde voor winkelgasten. Mensen die te krap bij kas zitten en een product uit de winkel niet kunnen betalen, krijgen het product gratis mee. De opbrengst van verkochte spullen, met aftrek van de vaste lasten, komen ten goede aan de minima.

Door Corona staat de Snuffelshop onder grote druk en vallen meerdere belangrijke functies weg. Zo verliezen vrijwilligers hun vaste structuur en er ontbreekt een belangrijke plek voor mensen om op terug te kunnen vallen, juist in een tijd waar het zo hard nodig is. Ook de oprichters van de Snuffelshop kijken met grote zorgen naar de weggevallen activiteiten. “Het duurt niet lang meer of de altijd zo toegankelijke voorziening, moet haar deuren sluiten”, zegt Joke Bakker. "Help de Snuffelshop overeind te houden."

Crowdfundingactie

Steun van de gemeente zou helpen, maar dat is tot dusverre niet gebeurd, aldus Bakker. Daarom zijn de initiatiefnemers een crowdfundingactie gestart, in de hoop dat De Snuffelshop kan blijven bestaan. De Kracht van de Veenkoloniën roept iedereen op om de Stichting Eerste Hulp en de minima te steunen en te doneren wat men kwijt kant. Dit kan via: https://www.doneeractie.nl/steun-onze-non-profit-stichting-eerste-hulp/-49263?fbclid=IwAR2A65VAbqc-UeitRsAyIrQdadkBNJerU4tLfzA-E5azhTewfZqyF9R98gc