Centrumplan Oude Pekela Centraal is afgerond

Het Centrumplan Oude Pekela Centraal is afgerond. Wethouder Hennie Hemmes en gedeputeerde Tjeerd van Dekken keken maandagmiddag terug op een fijne en constructieve samenwerking. Een feestelijke heropening van het gebied laat helaas op zich wachten vanwege het coronavirus. Wanneer dit weer mogelijk is, gebeurd dit alsnog.

Het centrumplan is een programma geworden bestaande uit vier deelprojecten: Het herinrichten van het centrum van Oude Pekela, de herontwikkeling van de Kooistralocatie, dee aanpak van (winkel)gevels en het stimuleren van economische initiatieven

Hierbij kan gedacht worden aan het slopen van (leegstaande) winkelpanden, het stimuleren van economische initiatieven zoals verhuizing en uitbreiding van winkels in het centrum en het herinrichten van het centrum tot een prettig verblijfsgebied met groene uitstraling en met veel ruimte voor evenementen en voldoende parkeergelegenheid.

In de afgelopen weken zijn de laatste spreekwoordelijke puntjes op de i gezet. Zo is er nieuwe verlichting van de molen geplaatst en is het kunstwerk van de Ro-d-Ys teruggeplaatst op het Hellingplein in het centrum.

Mooie ontwikkeling voor Pekela

Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Ik ben erg blij met het eindresultaat. Van zowel de ondernemers als de Pekelders hoor ik positieve geluiden. Een mooie ontwikkeling voor Pekela.’’

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: "De uitstraling van het centrum van Oude Pekela is totaal verbeterd. Leegstaande, verpauperde panden zijn aangekocht en gesloopt. Daarnaast zijn veel overtollige vierkante meters winkelvloeroppervlakte weggenomen. Hierdoor is het centrum een stuk compacter en leefbaarder geworden. Het resultaat mag er zijn!"

Kooistralocatie

Begin dit jaar gingen de appartementen op de Kooistralocatie is de verkoop. Inmiddels zijn bijna alle appartementen verkocht of onder optie. In het voorjaar start de bouw van de appartementen.

Samenwerking gemeente en provincie
Het centrumplan Oude Pekela Centraal  is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Pekela en de provincie Groningen tot stand gekomen.