Aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen daalt (Effecten vaccinaties zichtbaar)

Het effect van de vaccinatiecampagne wordt steeds duidelijker zichtbaar. Verpleeghuizen melden de laatste weken veel minder coronabesmettingen, meldt de Volkskrant. De afgelopen week bleken 675 verpleeghuisbewoners besmet met het coronavirus, 28 procent minder dan de week daarvoor.

De eerste prik voor een bewoner van een verzorgingshuis werd op 18 januari gezet. Nu al is bij het merendeel van de bewoners ook de tweede doso toegediend. 

Zoals bekend is het grootste aantal Covid-patiënten dat in de ziekenhuizen moest worden opgenomen in de categorie 60 tot 90-plus (71 procent). Ook het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van Covid-19 is het grootst in deze categorie (Maar liefst 98 procent - in de categorie 70 tot 90-plus is dat 91 procent).

Vaccinatiebeleid

Vandaar ook dat critici van het coronabeleid in Nederland - zoals viroloog en epidemioloog Jaap Goudsmit, hoofd van het Human Vaccines Project aan de universiteit van Harvard - het vaccinatiebeleid, zoals die nu gehanteerd wordt in twijfel trekt. Goudsmit pleit ervoor om in een rap tempo alle 60-plussers in Nederland in het enten. Dit zou, zo stelt hij, voorkomen dat iemand op de IC belandt. Volgens Goudsmit heeft het de eerste dosis van een corona-vaccin, binnen een paar weken na toediening, al effect. 

Nederland heeft er echter voor gekozen om het verplegend personeel voorrang te geven.