Hoogste economische krimp in de provincies Groningen en Noord-Holland

In de provincies Noord-Holland en Groningen is de economie in 2020 het sterkst gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, met respectievelijk ongeveer 7 en 5 procent. Landelijk is de economie in 2020 met 3,8 procent is gekrompen. Dit meldt het CBS.

De krimp in Noord-Holland werd met name veroorzaakt door minder vliegverkeer op Schiphol en het stilvallen van de reisbemiddelingsbranche. De krimp van ongeveer 5 procent in de provincie Groningen werd vooral veroorzaakt door de verminderde gaswinning, zo wordt gesteld. 

Het bruto binnenlands product ( bbp), de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode, staat in Oost-Groningen op -2 procent. In Delfzijl en directe omgeving (met onder meer AkzoNobel staat op -1; overig Groningen op -6 poccent.