Wieke Paulusma (D66) stelt zich verkiesbaar voor Tweede Kamer: 'Jouw stem is nodig, misschien wel meer dan ooit'

Wieke Paulusma stelt zich verkiesbaar voor de Tweede Kamer namens D66. Zij pleit onder meer voor democratische vernieuwing. Paulusma roept een ieder op om op 17 maart te gaan stemmen. "Jouw stem is nodig, misschien wel meer dan ooit."

Paulusma is een noorderling in hart en nieren. In Drenthe geboren, Friestalig opgevoed en woonachtig in Groningen. "Daar doe ik van alles. Zo zit ik in de ouderraad van de school van mijn kinderen, ben ik gemeenteraadslid voor D66 en zit ik het bestuur van stichting Lutje Geluk. Die stichting maakt uitjes mogelijk voor gezinnen in Groningen die daar zelf geen financiële ruimte voor hebben."

In Groningen was ze lange tijd wijkverpleegkundige. Nu werkt ze voor het Ommelander Ziekenhuis (OZG) in Scheemda. "Voor het OZG en voor de Regio Deal Oost-Groningen werk ik aan projecten die een gezonde manier van leven stimuleren. Hier zie ik dat een ongezonde leefstijl niet altijd een keuze is. Soms moeten er eerst andere problemen opgelost worden. Dingen om je heen, waar je soms zelf niets aan kunt doen. Zorg en preventie staan voor mij dan ook hoog op de politieke agenda."

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij

"Andere thema’s die ik belangrijk vind, zijn emancipatie en democratische vernieuwing. Dure woorden, maar eigenlijk is het heel simpel. Met emancipatie bedoel ik dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij – op basis van gelijkwaardigheid. Ongeacht kleur, gender, inkomen of geloof. In mijn optiek kan er nóg beter naar inwoners geluisterd worden. Naar álle inwoners. De Tweede Kamer uit, de samenleving in. Met jou in gesprek."

"Met andere woorden: we moeten op zoek naar nieuwe vormen van democratie. Vormen waarin we inwoners meer betrekken en meer verantwoordelijkheid geven. Dat noemen we ‘democratische vernieuwing’. Daarmee worden regelmatig experimenten gedaan. Zo ben ik zelf betrokken bij de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk in Groningen. Dit initiatief is in 2019 zelfs beloond met de Innovation in Politics Award, een Europese prijs voor democratische vernieuwing."

Mét en vóór inwoners werken

Paulusma geeft aan het liefst mét en vóór inwoners te werken. "Ik maak mijn plannen nooit vanachter een bureau. Mijn ideeën haal ik op uit de gemeenschap, die we vervolgens samen verder uitwerken. Daarom vind ik het belangrijk om mensen met verschillende meningen en ideeën om tafel te krijgen. Zo is Den Haag niet meer ‘ver weg’, maar juist dichtbij. En zodat inwoners – ook in Groningen – écht zeggenschap hebben. Een betrokken en transparante overheid, daar wil ik mij voor inzetten. Daarom stel ik mij verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Je vindt mij op de vijftiende plek op de kandidatenlijst van D66."