Wim Romijn - Vreedzame ontmoeting

De Groningse kunstschilder, illustrator en auteur Wim Romijn uit Vriescheloo plaatst de komende weken tekeningen of schilderijen op de website van het Streekblad. Woensdag wordt de tekening of het schilderij in de papieren krant afgedrukt. Vandaag de zesde: Vreedzame ontmoeting.

Op zoek naar overblijfselen van maiskolven beweegt een reegeit zich tussen Grauwe ganzen. Wees gerust, ze komt in vrede.

Van overheidswege moeten akkers na de oogst van mais, koren, bieten, koolzaad en aardappelen worden geploegd en direct ingezaaid (met een groenbemester). Dit komt over als het vernietigen van voedsel voor reeën, ganzen, zwanen, eenden en hazen. Ook het bodemleven heeft baat bij het laten liggen van oogstresten. Om deze reden wordt bouwland (zolang het nog niet is bewerkt) ook door weidevogels bezocht op zoek naar pieren, slakken en andere bodemfauna.

Nu strijken ganzen neer op een akker met opkomende wintergerst terwijl op een belendend perceel  de wortels van de halmen (stoppels) en achtergebleven  maiskorrels  grotendeels zijn ondergeploegd.