PvdA en Studentenvakbond: Huisjesmelkersboete wettelijk vastleggen

De PvdA stelt voor om huisjesmelkers die een te hoge huur vragen fors te beboeten. Nu staat hier nog geen sanctie op. De sociaaldemocraten hebben een wetswijziging ingediend om wettelijk vast te leggen dat huisjesmelkers die een te hoge huur vragen worden beboet.

Volgende week wordt er in de Tweede Kamer over het voorstel gesproken en ook meteen gestemd. Samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) pleit de PvdA al langer voor een boete voor huisjesmelkers die een te hoge huur vragen.

Huisjesmelkers maken misbruik van de huidige woningnood, en vragen vaak huren die hoger zijn dan toegestaan. Huurders in Groningen betalen steeds meer voor hun woning. De woningnood is groot en daar maken verhuurders misbruik van. Uit onderzoek van de LSVb blijkt dat verhuurders gemiddeld 100 euro meer vragen dan de maximaal toegestane huur. Door de woningnood kunnen huurders vaak nergens naartoe en kunnen huisjesmelkers de hoofprijs vragen. "Er moet echt een einde komen aan de veel te hoge huren die momenteel worden gevraagd in onze stad. Veel studenten zijn meer dan de helft van hun inkomen aan de huur kwijt. Bovendien worden leraren, verpleegkundigen en politieagenten zo de stad uit gejaagd, terwijl we hen zo hard nodig hebben", zegt Julian Bushoff, Fractievoorzitter PvdA Groningen en kandidaat-Kamerlid.

Geen consequenties

Omdat er geen consequenties aan het vragen van een te hoge huur zijn verbonden, kunnen verhuurders dit straffeloos blijven doen. De veelal tijdelijke huurovereenkomsten geven huisjesmelkers bovendien een extra machtsmiddel om te voorkomen dat huurders naar de huurcommissie stappen. Als huurder kun je hier dus nauwelijks iets aan doen. De LSVb en de PvdA willen een einde maken aan deze onwenselijke praktijken.

De PvdA stelt daarom voor de wet aan te passen waardoor het vragen van te hoge huren wordt aangemerkt als economisch delict. Daarmee is het vragen van een huur hoger dan toegestaan volgens het woningwaarderingsstelsel een wettelijke overtreding. Die overtreding kan dan een boete van maximaal 21.750 euro betekenen voor de verhuurder. Uit een peiling van Maurice de Hond (in opdracht van de PvdA) onder 2000 kiesgerechtigden blijkt dat een overgrote meerderheid (85%) van de kiezers voorstander is van zo’n huisjesmelkersboete.  

Huurders verdienen veel meer bescherming

Henk Nijboer (Tweede Kamerlid PvdA): "Huisjesmelkers die misbruik maken van de woningnood door torenhoge huren te vragen, moeten hard worden aangepakt. Alleen een boete maakt een eind aan dit soort praktijken. Op het kabinet hoeven huurders niet te rekenen, want dat staat erbij en kijkt ernaar. Daarom kom ik zelf met een wetswijziging om huisjesmelkers aan te pakken. Huurders verdienen veel meer bescherming."

Lyle Muns (Voorzitter LSVb): ‘We weten allemaal hoe moeilijk het is voor jongeren om een betaalbare woning te vinden. Het vragen van te hoge huren bij studentenkamers is eerder de regel dan de uitzondering. Hier moet snel een einde aan komen. Dat kan alleen als er ook een sanctie komt op huisjesmelken.’