Provincie Groningen: 'Goede marktkansen voor boeren die omschakelen naar biologisch'

Provincie Groningen start dit voorjaar een nieuw traject voor ondernemers die zich willen oriënteren op biologische landbouw.

De afgelopen jaren werden akkerbouwers en melkveehouders die nadenken over biologische landbouw al ondersteund, meldt de provincie. Tijdens bijeenkomsten op boerenbedrijven en themabijeenkomsten is samen met ondernemers gekeken hoe omschakeling concreet kan worden ingevuld.

Het afgelopen jaar groeide de biologische markt in Nederland en in de Europese Unie met meer dan 10 procent. In ons land zijn zo’n 2.000 biologische bedrijven met samen 70.000 hectare aan grond.

Biologische landbouw in Groningen groeit

In Groningen is biologische landbouw de afgelopen jaren gegroeid met ongeveer 1.000 hectare extra. Groningse ondernemers die actief zijn in de biologische groenteconserven zoals sperziebonen, doperwten en peen, breiden hun areaal steeds verder uit. Ook is er een groeiende vraag naar voedergewassen zoals mais, voederbiet en veldbonen en naar traditionele Groninger producten zoals granen, koolzaad en peulvruchten. ‘Ook de verkoop van biologische zuivel en vlees groeit. De provincie verwachte dat de biologische sector de komende jaren ‘stevig blijft doorgroeien’.

Ondersteuning bij omschakelen

Met het programma biologische landbouw richt de provincie zich op ondernemers die zich willen oriënteren op omschakeling. Zij kunnen bijvoorbeeld op bedrijfsbezoek bij zowel ervaren biologische telers als bij omschakelaars, kunnen gratis in gesprek met deskundigen en krijgen financiële ondersteuning bij het maken van een omschakelplan. Ook wordt dit jaar een aantal startbijeenkomsten georganiseerd.

Ondernemers met belangstelling kunnen zich opgeven via biologischelandbouw@provinciegroningen.nl. Meer informatie: www.biologischelandbouwgroningen.nl.