Openbaar Ministerie stopt strafrechtelijke vervolging NAM: 'Gaswinning in Groningen veroorzaakte geen concreet gevaar voor inwoners'

De gaswinning door de NAM heeft geen concreet gevaar opgeleverd voor inwoners uit de provincie Groningen. De strafrechtelijke vervolging van de NAM moet daarom worden gestaakt. Dat blijkt uit resultaten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en verschillende Groningers hebben in 2017 gevraagd het Openbaar Ministerie op te dragen de NAM te vervolgen. Volgens de groep bedreigt het gasbedrijf de veiligheid van de bewoners van het gaswinningsgebied willens en wetens door op een onverantwoorde wijze gas te winnen.

Het hof stelde daarna dat er aanwijzingen zijn dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wet, zoals het ‘beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is.

Geen concreet gevaar

Uit onderzoek van het OM blijkt dat er sprake is van aanzienlijke schade aan woningen als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. In onderzochte gevallen bleek de constructie van de woningen aangetast.

Volgens het OM is in geen enkel geval, als gevolg van deze schade, concreet gevaar voor het leven van de bewoners ontstaan. In de tussentijd zijn in een aantal gevallen woningen versterkt, of de bewoners zijn uit eigen beweging of op last van de gemeente verhuisd.

Stopzetten vervolging

Het OM stelt dat in de onderzochte gevallen geen bewijs te vinden is voor opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM. Daarom moet de vervolging van het gaswinningsbedrijf worden gestopt.

‘We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. En de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid. Het strafrecht biedt in deze zaak geen reële oplossing voor de problemen van de klagers. Langs andere wegen zal het leed moeten worden gecompenseerd’, zegt Diederik Greive, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

Het gerechtshof moet nog bepalen of het OM ook daadwerkelijk kan stoppen met de vervolging.