Dorpentocht 316: Unite in Christ

REGIO Dorpentocht 316 is een wandeltocht door Noord-Nederland met als doel christenen te verbinden en op te roepen tot gebed. Wandelen met een groot kruis van plaats naar plaats, tussen Pasen en Pinksteren. Unite in Christ heeft deze dorpentocht uitgezet in de vorm van een hart.

De wandeling begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen de deelnemers 42 dagen van dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten ze het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. De volgende dag gaat dit kruis mee naar het volgende dorp. Op 22 mei is het slot in Wijnjewoude.

Kruis van 3,5 meter

Een groep van max 30 personen zal met een kruis naar het betreffende dorp wandelen. Om mee te wandelen kan iedereen zich aanmelden op de website www.dorpentocht316.nl. De initiatiefnemers hopen dat 'eigen' mensen uit het dorp waar het kruis de dag daarvoor is aangekomen, meewandelen naar het andere dorp. Daar wordt de groep ontvangen door plaatselijke vertegenwoordigers vanuit de verschillende kerken. 's Avonds 19.30 uur zal het kruis (3,5 meter hoog) in het centrum van het dorp opgericht worden en gaat het programma van een half uur van start.

Per dorp is er een programma waarbij een teamleider van Unite in Christ de leiding heeft, er is aandacht voor het thema (eenheid in Christus en bloei van je dorp) en er wordt voor het dorp gebeden. De organisatie komt graag in contact met mensen uit de dorpen die mee willen werken aan de organisatie van deze activiteit. Op de website staat welke dorpen op welke data worden aangedaan. Aanmelden kan via info@uniteinchrist.nl