Rechter: België moet binnen 30 dagen terug naar het oude normaal (Maar mogelijk komt er een pandemiewet)

De Belgische regering moet alle coronamaatregelen binnen dertig dagen opheffen. Zo niet dan volgt een dwangsom van naar verluidt 5000 euro per dag. Dat meldt het Belgische persbureau BELGA. De coronamaatregelen bij onze zuiderburen op een wet uit 2007 om snel op te kunnen treden bij rampen. De zaak was aangespannen door de Liga voor de Rechten van de Mens.

Volgens de rechter volstaat de wettelijke basis waarop de coronaregels in België gebaseerd zijn niet. "Het zogeheten legaliteitsbeginsel is geschonden, omdat de huidige manier van werken niet voorzienbaar genoeg is", oordeelt de rechter.

Het Belgische kabinet zegt het vonnis te gaan bestuderen. Het parlement buigt zich bovendien al over de nieuwe zogeheten pandemiewet.

Rechtszaak tegen de avondklok

Deze zaak kent veel gelijkenissen met de rechtszaak tegen de avondklok in Nederland. De Nederlandse regering beriep zich bij invoering van de avondklok op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Een verstrekkende maatregel op basis van een noodwet mag slechts gegeven worden als zich daadwerkelijk een acute noodsituatie voordoet, die bovendien niet met andere minder vergaande middelen is op te lossen.

Een rechter in Den Haag haalde toen in een kort geding een streep door de avondklok, maar hetet gerechtshof gaf de staat uiteindelijk toch gelijk en oordeelde dat het kabinet wél gebruikt mocht maken van die wet.

Had de Nederlandse staat ook in hoger beroep verloren, dan hadden de bewindslieden nog een spoedwet met een andere juridische grondslag achter de hand om alsnog de avondklok te handhaven.