Dorpsschooltuin Vriescheloo op zoek naar vrijwilligers die houden vn schoffelen en snoeien

Dorpsschooltuin Vriescheloo is begin 2014 ontstaan uit een initiatief van de dorpsraad Vriescheloo en de plaatselijke basisschool SWS De Driesprong. Inmiddels is er een boeiende en bloeiende schooltuin met boomgaard ontstaan.

De tuin is niet alleen in het dorp, maar ook in de regio bekend, mede door het winnen van een aantal prijzen, zoals de landelijke hoofdprijs van Kern met Pit en het openstellen van de tuin tijdens 'Westerwolde Rijgt'. Hierdoor heeft de tuin een gezonde financiële basis en is daardoor ook zelfvoorzienend voor de komende jaren.

In het tuinseizoen van medio maart tot medio oktober komen er elke dinsdagmiddag van 12.45 tot 13.45 uur ongeveer 15 leerlingen naar het complex.Het tuinprogramma is een onderdeel van het reguliere lesprogramma en vindt binnen de schooluren plaats.

Een kleine groep vrijwillige medewerkers begeleidt de leerlingen van SWS De Driesprong. Daarnaast verzorgen zij het algemene onderhoud van tuin en boomgaard, ook buiten het schooltuinseizoen (onder andere het eenmalig spitten en bemesten) .

Doordat de scholen vanwege het coronavirus waren gesloten, is er vorig jaar heel weinig gebeurd. Boven dien waren er maar weinig vrijwilligers inzetbaar, omdat die hun eigen kinderen thuis hadden zitten.

Contact

Binnenkort gaat  het nieuwe tuinseizoen van start. Vrijwilligers, die het leuk vinden om te schoffelen en te snoeien, kunnen contact opnemen met Jose Derks via 06 13215870, met Mijntje de Bruin (06 15062928) of met SWS De Driesprong(0597-541440).