Bewoners zorginstelling gebruiken restmateriaal Pieter Smitbrug voor torenvalkkasten in Midwolda

De gemeente Oldambt heeft torenvalkkasten geplaatst aan de Oudlandseweg in Midwolda. Bewoners van kleinschalige zorginstelling Het Anker maakten deze nestkasten van restmateriaal van de Pieter Smitbrug.

De gemeente heeft de torenvalkkasten geplaatst om de torenvalk een handje te helpen. De roofvogel heeft het namelijk moeilijk: doordat oude boerderijen verdwijnen en zieke holle bomen worden gekapt, neemt de nestgelegenheid af. Immers, dat waren dé plekken waar de torenvalk graag z’n nestje maakt.

Langs de Oudlandseweg, waar de nestkasten zijn geplaatst, zijn in het najaar van 2020 honderden nieuwe bomen geplant. Deze bomen hebben de plaats ingenomen van de essen die werden gekapt voor de aanleg van de Blauwe Passage, de vaarverbinding tussen het Oldambtmeer en het kanaal naar Termunten.

‘We hebben ervoor gekozen om geen essen terug te planten, maar een mix aan soorten. Het nadeel van één soort is namelijk dat er ziektes kunnen ontstaan’, licht wethouder Jurrie Nieboer in een persbericht toe.

De Oudlandseweg is volgens hem een zeer geschikte plek voor de torenvalkkasten. ‘Torenvalken zijn muizeneters en aan die weg zijn genoeg muizen te vinden’, weet hij. ‘We willen in de toekomst ook nestkasten plaatsen voor andere bedreigde vogelsoorten, zoals steenuilen.’

Bewoners zorginstelling Het Anker

De torenvalkkasten zijn gemaakt van restmateriaal van de Pieter Smitbrug, door de aannemer geschonken aan de provincie Groningen. Bewoners van kleinschalige zorginstelling Het Anker in Midwolda maakten de kasten.

Stichting De Rode Wiekel neemt het beheer van de torenvalkkasten voor haar rekening.