Cbs De Loopplank in Blijham bestaat op 2 mei 100 jaar

Cbs De Loopplank aan de Hoofdweg 170 in Blijham bestaat op 2 mei 100 jaar. Om dit jubileum te vieren zijn er tal van activiteiten met als afsluiting een reünie voor oud-leerlingen en oud-betrokkenen april 2022. De aftrap van de festiviteiten is op 12 mei met de kinderen van de school.

Op 28 maart 1919 werd de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Blijham opgericht. Er werd voor 1000 gulden een stuk grond gekocht en voor nog geen 20.000 gulden een school met twee lokalen en een onderwijzerswoning gebouwd. Op 2 mei 1921 werd de school feestelijk geopend. Hoofdmeester werd de heer A.R.J. Bazuin en onderwijzeres was mejuffrouw F.J. Geukema.

De basisschool, behorende bij de vereniging VCOMOG, is nu behoorlijk veranderd wat betreft uiterlijk en onderwijs.

Voor meer informatie kan een mail worden gestuurd naar Marjan Claus, via marjanclaus@vcomog.nl of naar de school zelf: cbsdeloopplank@vcomog.nl. Deze mailadressen zijn ook bedoeld voor mensen die mee willen denken over of mee willen helpen aan bijvoorbeeld de reünie.

Er is tevens een Facebookgroep: '100 jaar Cbs de Loopplank Blijham', met meer informatie over de school en het jubileumjaar.