Stichting Zwembad ’t Vlasmeer gaat het plaatselijke bassin beheren (Samenwerking met Zwemschool Henny de Groot)

Stichting Zwembad ’t Vlasmeer gaat het bassin in Onstwedde beheren. Hiervoor is gekozen omdat de stichting denkt de zaken zo efficiënter te kunnen regelen en dat er geld kan worden overgehouden om te herinvesteren in het bad, dat jarenlang werd gerund door Optisport. Zwemschool Henny de Groot en haar team gaan de dagelijkse gang van zaken verzorgen (toezicht, zwemlessen geven en ondersteuning).

Vorig jaar leek het erop dat het zwembad nog zeker tien jaar open kon blijven, maar de gemeente Stadskanaal moest vanwege haar financiële situatie op deze belofte terugkomen. De beslissing aangaande het openhouden van het zwembad ligt nu in handen van de provincie. Stichting Zwembad 't Vlasmeer is echter optimistisch dat het bad kan blijven voortbestaan.

Toen bekend werd dat de gemeente Stadskanaal geen exploitatiecontract meer wilde aangaan met een derde partij, heeft de stichting de knoop doorgehakt. Afgesproken is dat de stichting een exploitatiebijdrage van de gemeente Stadskanaal zou ontvangen en dat dan zelf mocht worden bepaald hoe de exploitatie van het zwembad in te richten. Gekozen is om dus zelf het beheer op zich te nemen en een partij in te huren voor alleen het toezicht, de zwemlessen en de dagelijkse werkzaamheden in het bad.

Efficiënter

Stichting Zwembad ’t Vlasmeer is ervan overtuigd dat zaken hiermee efficiënter kunnen worden geregeld en dat er geld kan worden overgehouden om direct te herinvesteren in het zwembad. In het  verleden financierde de stichting ook al een deel van de georganiseerde activiteiten. Ook inventaris en speelmateriaal werden door de stichting, met behulp van donateursgeld, aangeschaft.

Door het beheer in eigen handen te nemen kan de stichting ook de openingstijden van het bad bepalen. De openingstijden kunnen in het vervolg ook beter worden afgestemd met de wensen van de bewoners, zo wordt gesteld.

Bedrijfsplan

In het bedrijfsplan dat Stichting Zwembad ’t Vlasmeer heeft geschreven voor de gemeente Stadskanaal is een en ander als volgt verwoord: 'De kracht van een succesvolle exploitatie van zwembad 't Vlasmeer zit wat ons betreft vooral in de lokale binding met de bevolking, de optie om een ontmoetingsplek te zijn, waar mogelijkheden tot beweging (gezondheid) worden geboden. Stichting Zwembad ’t Vlasmeer Onstwedde wil zich dan ook volop richten op het benutten van de kansen die zwembad 't Vlasmeer biedt. Kansen op het gebied van duurzaamheid, maar ook kansen om meer zwemen sportmogelijkheden aan te bieden aan de inwoners van Onstwedde. Met als resultaat dat meer inwoners een gezonde leefstijl bereiken en behouden'.

Zoals genoemd is er voor gekozen om te gaan samenwerken met zwemschool Henny de Groot, zelf woonachtig in Onstwedde. Zij zal met haar team de dagelijkse gang van zaken verzorgen, zoals toezicht houden, ondersteuning bieden bij het voldoen aan wet- en regelgeving, en zwemles geven.

Budget

Voor dit jaar is in grote lijnen een budget opgesteld. De inkomsten zullen bestaan uit de exploitatiebijdrage van de gemeente, abonnementsgelden, kaartjesverkoop, opbrengsten uit de kiosk en donateursgeld.

De stichting heeft als insteek: 'Wat we in het dorp kunnen doen, doen we ook in het dorp'. Dit betekent dat als er onderhoud moet worden gepleegd, materialen moeten worden aangeschaft of iets dergelijks er als eerste bij de ondernemers van Onstwedde zal worden aangeklopt.