Humanitas afdeling Oldambt: Verlies elkaar niet uit het oog en blijf communiceren met elkaar

Ondanks de beperkingen vanwege de coronapandemie blijven de vrijwilligers van Humanitas afdeling Oldambt kwetsbare mensen ondersteunen. Naast de gemeente Oldambt zijn er ook activiteiten in de gemeente Westerwolde Noord. De insteek is: Verlies elkaar niet uit het oog en blijf communiceren met elkaar.

De waarden die Humanitas uit wil dragen zijn: samenleven op basis van gelijkwaardigheid, regie behouden over je eigen leven, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander en vraaggericht werken (kijken wat er leeft in de maatschappij en de activiteiten daarop aanpassen).

"In het afgelopen jaar werkten we met 61 vrijwilligers en hebben we 168 deelnemers kunnen ondersteunen op verschillende terreinen", zegt Harm evert Waalkens namens Humanitas. ''Zo helpen vrijwilligers van Humanitas mee om de administratie en financiën van mensen die hier moeite mee hebben weer op orde te krijgen. Dit doen we onder de thema’s: Thuisadministratie en Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade houdt spreekuur in de bibliotheek van Winschoten."

Ontmoetingscentrum Robinia

In het ontmoetingscentrum Robinia bij de begraafplaats in Winschoten bieden vrijwilligers van Humanitas een uitnodigende plek om even tot rust of bezinning te komen. Bezoekers kunnen een praatje maken of juist genieten van de rust en stilte en als ze willen een kopje koffie of thee drinken. Zowel het ontmoetingscentrum Robinia en de bibliotheek in de Klinker zijn zolang de corona maatregelen van kracht zijn nog gesloten.

Mensenn met een verstandelijke beperking

De Vriendschapskring organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Geprobeerd wordt om de deelnemers uit hun isolement te halen door activiteiten te organiseren, een luisterend oor te bieden of een knuffel te geven. Onder het thema Steun bij verlies hebben geschoolde vrijwilligers van Oldambt en Kanaalstreek/Westerwolde steun en troost kunnen bieden aan mensen die hun dierbaren hebben verloren.

Vanuit de werkgroep Samen Doen hebben we deelnemers kunnen ondersteunen in het doorbreken van hun sociaal isolement en eenzaamheid. De vrijwilligers fungeren dan als maatje en bieden een luisterend oor. Datzelfde geldt bij het project Taalondersteuning voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Vrijwilligers stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun taalontwikkeling door voor te lezen en taalspelletjes te doen. Oudere kinderen krijgen bijvoorbeeld hulp bij begrijpend lezen, spreekbeurt of werkstuk.

Alliantie vrijwillige schuldhulpverlening

Humanitas heeft met het Leger des Heils, Schuldhulpmaatje, Azzur/Voedselbank en de gemeente Oldambt, Sociaal Werk Oldambt en Volkskredietbank, samenwerkingsafspraken gemaakt. Zo wordt er gewerkt aan de opzet van een centraal geldloket, waar mensen met schulden en andere financiële problemen terecht kunnen.

Meer informatie

Humanitas Oldambt ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeenten Oldambt en Westerwolde. Daarnaast zijn ook donaties en giften zeer welkom. Voor informatie en vragen: www.Humanitas.nl/afdeling/Oldambt, oldambt@humanitas.nl of 06-83185347.