Stroom-uit-Westwolde en Buurkracht doen subsidieaanvraag voor vier collectieve zonnedaken

Energiecoöperatie STUW (Stroom-uit-Westerwolde) en Stichting Buurkracht hebben voor maar liefst vier collectieve zonnedakprojecten een aanvraag ingediend voor de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze regeling vervangt sinds 1 april de Postcoderegeling.

Door deze regeling kunnen inwoners van Westerwolde meeprofiteren van de opbrengsten. De coöperatie geeft hiermee invulling aan haar ambitie om Westerwolde aardgasvrij te maken. De daken die verduurzaamd gaan worden én waar tevens het asbest van wordt verwijderd, liggen in Ter Apel en Onstwedde. Wat STUW betreft zijn deze vier daken pas het begin: de coöperatie streeft naar een collectief zonnedak in élke kern.

Elke kern zijn eigen collectieve zonnedak

STUW heeft ambities en wil nog veel meer daken aanpakken. “We zien met deze collectieve zonnedakprojecten alleen maar voordelen. Dakeigenaren leveren een forse bijdrage aan de energietransitie. Bewoners uit de gemeente kunnen tegen gunstige rendementen meeinvesteren in groene energieprojecten. En tenslotte kunnen we met de middelen ook andere lokale, duurzame projecten realiseren. Als coöperatie streven we dan ook naar een zonnedak in élke kern van onze gemeente”, aldus Willem Hoftijzer van STUW.

Gezocht: daken met potentie

Eigenaren van daken met een omvang van minimaal 350 vierkante meter, al dan niet met asbest, en die een zonnedak overwegen, kunnen zich melden via info@ecoop.nl en stichtingbuurkracht.nl/zonnedak. De provincies Groningen en Friesland moedigen het asbestvrij maken van de grotere daken aan en bieden daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht.

Over ECoop en Stichting Buurkracht

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. ECoop maakt deel uit van de landelijke Stichting Buurkracht. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Stichtingbuurkracht.nl/zonnedak