PvdA-raadslid in Westerwolde stopt: enthousiasme maakte plaats voor irritatie

José Molle is woensdagavond gestopt als PvdA-raadslid van de gemeente Westerwolde. Ze zei haar weg in die raad nooit te hebben gevonden.

Molle was al raadslid in Bellingwedde dat in 2018 opging in Westerwolde. Ook in de raad van die nieuwe gemeente kreeg ze een plekje.

Ze zei woensdagavond tijdens de online-raadsvergadering zich erg te hebben verheugd op het werk in die nieuwe raad en te hebben gehoopt op een goede samenwerking. ,,Maar er was ook vaak sprake van tegenwerking. Natuurlijk heeft elke partij zijn eigen geluid en zijn achterban maar er hadden betere resultaten geboekt kunnen worden in de afgelopen jaren.’’

Scherpe kantjes

Molle zei dat het aanvankelijk enthousiasme steeds meer plaats maakte voor irritatie. ,,De coronacrisis werkte ook niet mee. De toon in de online-vergaderingen werd soms scherper en na afloop konden we de scherpere kantjes er niet af praten.’’ Omdat haar werk bij het werkvoorzieningschap Wedeka ook meer van haar vroeg, besloot ze te stoppen. ,,Dat heb ik met pijn in het hart gedaan.’’

Molle kreeg bij haar afscheid veel lovende woorden van andere raadsleden. Ze wordt opgevolgd door Evelien Duursma.