Aantal mensen met WW-uitkeringen in provincie Groningen neemt licht af

In maart nam in Groningen de WW verder af met ruim 130 uitkeringen. Een afname van de WW in maart is gebruikelijk door een groei van seizoenswerkgelegenheid richting het voorjaar. Als gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel iets hoger dan vorig jaar.

Eind maart telde Groningen 9.212 WW-uitkeringen. Dat is 3,0 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart af met 137 uitkeringen (-1,5 procent) ten opzichte van vorige maand. Een afname van de WW in maart is gebruikelijk. Naarmate de zomer nadert, ontstaat meer werkgelegenheid in bouw, landbouw, horeca en uitzendsector. De WW nam dan ook vooral af in deze sectoren. Ook in de commerciële dienstverlening daalde het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. Als gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel iets hoger dan vorig jaar, al zijn de verschillen op jaarbasis de afgelopen maanden kleiner geworden.

WW in heel Nederland gedaald
Eind maart telde Nederland 282.186 WW-uitkeringen. Dat is 3,0 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 286.059 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 3.873 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-1,4 procent). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in maart af. Een jaar eerder telde Nederland 250.368 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 31.818 uitkeringen (+12,7 procent). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In maart nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een lichte toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

Oost-Groningen

In de gemeente Oldambt daalde het aantal van 643 in februari, naar 646 in maart. Een jaar eerder stond de teller op 615. In Pekela zijn de cijfers: 212 (februari), 225 (maart), 217 (maart vorig jaar) en in Westerwolde: 345 (februari), 341 (maart) en 383 (maart vorig jaar).